Sèrie Aletheia

Aletheia, o com treure a la llum l’ànima de les dones. Tot aquell món íntim i oníric que està ocult en cada dona. Fragmentant els cossos per tornar a reconstruir-los des d’una altra mirada, un altre punt de vista més íntim i evocador. Perquè... cada dona és diferent, cada cos és especial i cada pell és única.

 

 "Porto l'univers a dins"

 

Aletheia, o como sacar a la luz el alma de las mujeres. Todo ese mundo íntimo y onírico que está oculto en cada mujer. Fragmentando los cuerpos para volver a reconstruirlos desde otra mirada, otro punto de vista más íntimo y evocador. Porqué... cada mujer es diferente, cada cuerpo es especial y cada piel es única.

 

"Llevo el universo dentro"

 

Aletheia, or how to bring to light the soul of women. All that intimate dreamlike world that is hidden in every woman. Fragmenting the bodies to return to rebuild them from another perspective, another point of view intimate and evocative. Because... every woman is different, every body is special and every skin is unique.

 

"I have the universe inside me"

 


Sèrie Vital Spaces

La sèrie Vital Spaces proposa espais on reflexionar, connectar i descobrir paisatges surrealistes, on cada individu pot reconèixer animals marins, llocs llunyans, microorganismes cel·lulars, paisatges lunars...  

 

La serie Vital Spaces propone espacios donde reflexionar, connectar y descubrir paisajes surrealistas, donde cada individuo puede reconocer animales marinos, lugares lejanos, microorganismos celulares, paisajes lunares...

 

The Vital Spaces' serie proposes places to reflect, connect and discover surrealist landscapes, where each individual can recognise marine animals, far places, cellular microorganisms, lunar landscapes... 


Sèrie Vital Spaces (versión mini)

Contacta amb mi / Contacta conmigo / Contact me:

hola@tanitart.cat


contador de visitas